Start een event en spaar samen met je vrienden


1. Je start een event voor iemand of om iets met elkaar te ondernemen. Je benoemt de gelegenheid, de naam van iemand indien je iets voor iemand organiseert of benoemt wat je samen met elkaar wilt gaan doen.

2. Stel een geschenk voor voor een bepaalde gelegenheid (verjaardag) of iets om samen te doen (BBQ), of laat het over aan de groep vrienden die je bijeen brengt en bespreek het met elkaar on line en stem er over.

3. Kies de datum van de gelegenheid. En vergeet niet om 3 werkdagen in te calculeren die nodig zijn voor het overboeken van het gespaarde bedrag!

4. Nu kun je vrienden uitnodigen om mee te doen aan het event en on line geld over te bioeken naar jullie tijdelijke gezamenlijke Doni rekening.

5. De organisator is uiteindelijk degene die de knoop doorhakt met het gekozen doel van het event en ook degene die de ontvanger van het gespaarde bedrag met een email op de hoogte stelt van het opgehaalde bedrag voor het gekozen doel. Of de organisator kiest er voor om het geld over te maken naar zijn bankrekening en uit naam van de groep het gekozen geschenk te betalen.