1. Op de Doni website kun je vrienden uitnodigen via email of SMS. Met Doni kun je eenvoudig je email contacten uploaden, Je kunt tevens via Facebook en Twitter of andere sociale media vrienden uitnodigen.

2. Op de Doni mobile app, kun je vrienden uitnodigen om aan een event mee te doen door bijvoorbeeld een URL te versturen via Skype,, WhatsApp, Gmail, Text of welke andere social media site dan ook.